Αλλαγή στον τρόπο αξιολόγησης των Αρχαίων Ελληνικών

Δείτε εδώ τις αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης των Αρχαίων Ελληνικών