ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2016

 

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο της Πυρεσβεστικής 2016