ΕΠΑΛ | spoud.gr

Α' Λυκείου ΕΠΑΛ

 

Μαθηματικά                               3 ώρες

 

Φυσική                                        2 ώρες

 

Έκθεση                                       1,5 ώρα

 

 

Β' Λυκείου ΕΠΑΛ

 

Μαθηματικά                               3 ώρες

 

Φυσική                                       2 ώρες

 

Έκθεση                                      1,5 ώρα

 

 

Γ' Λυκείου ΕΠΑΛ (4 Μαθήματα)

 

Μαθηματικά                              3 ώρες

 

Έκθεση                                      2 ώρες

 

Μάθημα ειδικότητας (Ι)             2 ώρες

 

Μάθημα ειδικότητας (ΙΙ)            2 ώρες