Γυμνάσιο

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ                   15ώρες , 3ωρες/ημέρα                 

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Α' Γυμνασίου

 

Μαθηματικά

3 ώρες

Φιλολογικά   (Αρχαία – Νέα –Ιστορία)

4 ώρες

Πληροφορική

3 ώρες

 

Β’ Γυμνασίου

 

 

Μαθηματικά

 

3 ώρες

 

Φυσική - Χημεία

 

2 ώρες

 

Φιλολογικά   (Αρχαία – Νέα – Ιστορία)

 

4 ώρες

 

Πληροφορική

 

3 ώρες

 

Γ' Γυμνασίου

 

 

Μαθηματικά

 

3 ώρες

 

Φυσική - Χημεία

 

2 ώρες

 

Φιλολογικά   (Αρχαία – Νέα –Ιστορία)

 

4 ώρες