ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ 2016

 

Κατεβάστε εδώ την Προκήρυξη της Αστυνομίας 2016.

Κατάθεση των δικαιολογητικών ως την Παρασκευή 17/06/2016