ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 2016-2017

 

Η προκήρυξη για την πυροσβεστική

 

Δεν αναφέρει αριθμό εισακτέων.

Προθεσμία υποβολής από 01/6/2016 μέχρι 15/06/2016.

Κατεβάστε την εδώ